تک جنس سازی قزل آلای رنگین کمان آیا می دانید؟

نوع رسانه: پوستر
نویسنده : خانم طیبه باشتی
کلیدواژگان / برچسب ها :
قزل آلای رنگین کمان
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 56
تعداد دریافت فایل: 58