تکنیکهای تولید تخم تک جنس ماده قزل آلای رنگین کمان با روش غیر مستقیم

نوع رسانه: پوستر
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 70
تعداد دریافت فایل: 89