گونه های مناسب برای پرورش در قفس در آبهای خزر ،خلیج فارس و دریای عمان

نویسنده : آقای علی ایزدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گونه های ماهی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 116
تعداد دریافت فایل: 186