تولید و بسته بندی انواع مربا


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

محدویت دروه برداشت محصولات کشاورزی و نبود امکانات کافی در حمل و نقل سریع و صحیح این محصولات به بازارهای مصرف ، موجب از بین رفتن سرمایه کشاورزان و افزایش نرخ واردات فراورده های کشاورزی به کشور می شود. هدف عمده صنایع غذایی بر این دو نکته استوار است : فراوری مواد غذایی به گونه ای که بتواند با داشتن ماندگاری بالا و جلوگیری از فساد محصول،شرایط حفظ کیفیت فراورده و استفاده آن را در طول سال فراهم سازد
مجموعه حاضر با ارائه روش های فراوری محصولات باغی (تهیه مربا، شربت و مارمالاد) در سطح خانگی و نیمه صنعتی، سعی دارد تا گامی در جهت فراوری بهینه و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش درآمد تولید کنندگان بردارد.