نرم افزار شناسایی و راه های مدیریت بیماری های قارچی جالیز و گلخانه

  • نوع رسانه : نرم افزارهای تلفن همراه
  • موضوعات : آفات و بیماری ها باغبانی
  • پدید آورنده : حسین عظیمی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات