کشت برنج در اراضی شالیزاری بدون انجام عملیات گل‌خرابی

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
غلات
نویسنده : دکتر رضا اسدی
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 112
تعداد دریافت فایل: 143