دستنامه بیماری‌های باکتریایی و قارچی بادام

نوع رسانه: کتاب
کلیدواژگان / برچسب ها :
باکتری
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 405
تعداد دریافت فایل: 733