اپلیکیشن ارزیابی و محاسبه میزان انرژی مصرفی در محصولات زراعی عمده (غلات)

  • نوع رسانه : نرم افزارهای تلفن همراه
  • موضوعات : غلات
  • پدید آورنده : دکتر عادل واحدی، مهندس محمدی مزرعه

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات