بسته کارآفرینی تولید گیاه افسنطین

نوع رسانه: نشریه ترویجی
موضوعات :
گیاهان دارویی
نویسنده : حسن نظریان
موسسه / مرکز/ سازمان: مرکز آموزش امام خمینی کرج
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 258
تعداد دریافت فایل: 408