میگو های خلیج فارس و دریای عمان

نوع رسانه: بروشور
نویسنده : دکتر محمد مومنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
میگو
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 90
تعداد دریافت فایل: 104