معرفی مهمترین تورها و خصوصیات آنها در صنعت پرورش ماهیان دریایی در قفس

نوع رسانه: بروشور
کلیدواژگان / برچسب ها :
پرورش ماهیان در قفس
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 67
تعداد دریافت فایل: 71