دستورالعمل تولید برنج سالم در شرایط کشاورزی پایدار

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
غلات
کلیدواژگان / برچسب ها :
برنج
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات برنج کشور
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 400
تعداد دریافت فایل: 1,286