اپ تعیین قیمت تمام شده تولید گوشت مرغ

  • نوع رسانه : نرم افزارهای تلفن همراه
  • موضوعات : طیور
  • پدید آورنده : سید عبدالحسین حسینی، محمد حسین نعمتی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات