مبارزه با مگس مدیترانه ای

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : آفات و بیماری ها باغبانی
  • پدید آورنده : مهندس ملکی
  • کلیدواژگان / برچسب ها: مدیترانه ای,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات