روش کشت نشائی گوجه فرنگی

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : سایر موضوعات زراعت
  • پدید آورنده : حیدر ذولنوریان
  • کلیدواژگان / برچسب ها: گوجه,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات