کنترل تلفیقی تریپس غربی گل روی توت‌فرنگی

کلیدواژگان / برچسب ها :
نیمارین
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 129
تعداد دریافت فایل: 112