مقابله با خسارات سیل- هشدارهای بهداشتی سازمان دامپزشکی کشور به آبزی‌پروران

تاریخ انتشار: 1398

برای مقابله با خسارات سیل، توجه و عمل به نکات بهداشتی یاد شده در این اطلاعیه ضروری است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 36
تعداد دریافت فایل: 18