آبله گوسفند و بز


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در این بروشور در باره‌ی نشانه‌ها، حیوانات محزن، راه‌های تشخیص و کنترل و پیشگیری بیماری مطالبی بیان شده است.