بهداشت گوشت چرخ کرده


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

فروشندگان و مصرف کنندگان گوشت چرخ کرده، مخاطبان توصیه‌های بهداشتی این اطلاعیه‌اند.