اصلاح شیوه آبیاری نخیلات

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : میوه های گرمسیری و نخیلات
  • پدید آورنده : داریوش ابراهیمی

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات