امنیت زیستی برای طیور


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در این بروشور 6 راه مهم پیشگیری از وقوع بیماری‌های عفونی و مسری در طیور خانگی بیان شده است.