امنیت زیستی برای طیور

نوع رسانه: بروشور
موسسه / مرکز/ سازمان: سازمان دامپزشکی کل کشور
تاریخ انتشار: 1393

در این بروشور 6 راه مهم پیشگیری از وقوع بیماری‌های عفونی و مسری در طیور خانگی بیان شده است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 26
تعداد دریافت فایل: 22