هاری


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

هاری بیماری خطرناک و مشترک میان انسان و حیوانات است. در این بروشور به راه‌های انتقال ویروس، نشانه‌های بیماری در دام‌ها و راه‌های پیشگیری از وقوع بیماری در انسان و دام اشاره شده است.