آشنایی با بیماری مشمشه


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

مشمشه بیماری است که از دوران کهن شناخته شده است و بیش‌تر اسب، الاغ و قاطر به آن مبتلا می‌شوند؛ البته این بیماری میان انسان و حیوانات مشترک است. در این بروشور ضمن تعریف بیماری، به مناطقی که وجود دارد، چگونگی انتقال آن، مخاطراتی که برای بهداشت عمومی دارد،نشانه‌ها، تشخیص، پیشگیری و کنترل بیماری پرداخته شده است.