مبارزه با آفت سوسک چوبخوار خرما

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : آفات و بیماری ها باغبانی
  • پدید آورنده : منوچهر بایندری

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات