مبارزه تلفیقی با آفات گوجه فرنگی

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : آفات و بیماری ها زراعت
  • پدید آورنده : دکتر منوچهر بایندری

    تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات