دستفروشی ماهی

نوع رسانه: انیمیشن

دستفروشی ماهی به هر شکل، غیر بهداشتی و غیر مجاز است و تخلف از قانون محسوب می‌شود. این انیمیشن به همین موضع اشاره دارد.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 66
تعداد دریافت فایل: 29