کاربرد روش هوای اصلاح شده (MAP) برای بسته بندی میوه ها و سبزی ها

نوع رسانه: نشریه فنی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 86
تعداد دریافت فایل: 103