شناخت و مقابله با بروسلوز(تب مالت)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

بروسلوز از بیماری‌های بسیار مهم مشترک میان انسان و حیوانات است که عامل آن طیف وسیعی از پستانداران اهلی و وحشی را مبتلا می‌کند. این بروشور به عامل بیماری، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی آن، راه‌های انتقال، نشانه‌های بیماری و راه‌های پیشگیری از آن پرداخته است.