اقدامات امنیت زیستی و راه‌های کنترل و پیشگیری از انتشار تب برفکی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

مبارزه با بیماری تب برفکی یکی از اولویت‌های سازمان دامپزشکی کشور است؛ چرا که این بیماری علاوه بر ایجاد درد و رنج برای دام‌ها زیان‌های اقتصادی زیادی را متوجه دامداران می‌کند. این نشریه اقدامات لازم برای پیشگیری از بیماری در دامداری‌های را بیان کرده است.