بیماری تب مالت

  • نوع رسانه : انیمیشن
  • موضوعات : بهداشت و بیماری های دام
  • کلیدواژگان / برچسب ها: انیمیشن ,بیماری تب مالت ,دامپزشکی استان کرمانشاه,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات

تب مالت از نظر اقتصادی و بهداشت عمومی بیماری مهمی است؛ پیشگیری از وقوع بیماری در دام‌ها و رعایت اصول بهداشتی در برخورد با حیوانات و مصرف فرآورده‌های دامی، از کاهش تولیدات دامی و نیز بروز تب مالت در انسان پیشگیری می‌کند.