بیماریCCHF تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

تب کریمه- کنگو بیماری ویروسی حاد، مهم و مشترک میان انسان و حیوان است. برای آشنایی با این بیماری، مخازن ویروس، گروه‌های در معرض خطر، نشانه‌های بیماری، راه‌های از بین بردن ویروس در مواد غذایی، تشخیص بیماری، کنترل و درمان آن، این بروشور و دیگر رسانه‌های مرتبط با موضوع را مطالعه فرمایید.