23 سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

ناظر: فروغ السادات بنی هاشم
تدوین و تنظیم: مهری مداحی گیوی
همکاران به ترتیب حروف الفبا:
شیرین افتخاری، سحر اقدسی، سمیرامیس انواری، فرحروز ایمانی قشلاقچای، سارا بابائیان، محبوبه باطبی، لیلا سادات بلالی قوزلو، فریده بیرام زاده خاله سر، طاهره بنکدار، فاطمه صغری پاکنظر، زهره تفنگچی مهیاری، فریبا تقی پورلاهرودی، نسرین حسنی، پرسیما خدابخش لاله لو، ملاحت عبداللهی گیلانی، رشیده قاسمی، فرزانه کاظمیان، اکرم السادات میرباقری.