23 سال تجربه توانمندسازی زنان روستایی و عشایری در بخش کشاورزی

نوع رسانه: کتاب
تاریخ انتشار: 1398

ناظر: فروغ السادات بنی هاشم
تدوین و تنظیم: مهری مداحی گیوی
همکاران به ترتیب حروف الفبا:
شیرین افتخاری، سحر اقدسی، سمیرامیس انواری، فرحروز ایمانی قشلاقچای، سارا بابائیان، محبوبه باطبی، لیلا سادات بلالی قوزلو، فریده بیرام زاده خاله سر، طاهره بنکدار، فاطمه صغری پاکنظر، زهره تفنگچی مهیاری، فریبا تقی پورلاهرودی، نسرین حسنی، پرسیما خدابخش لاله لو، ملاحت عبداللهی گیلانی، رشیده قاسمی، فرزانه کاظمیان، اکرم السادات میرباقری.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 258
تعداد دریافت فایل: 687