جلوگیری از ابتلا به بیماری تب خونریزی دهنده کریمه- کنگو


امتیاز دهی
فایل PDF (115 K)

تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

قرار گرفتن گوشت در شرایط پیش سرد کشتارگاه دام یا دمای معمول یخچال قبل از هر اقدامی روی آن، در پیشگیری از ابتلا به تب کریمه- کنگو بسیار مهم است. این پوستر به شکل مختصر و مفید به این موضوع پرداخته است.