آشنایی با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در این بروشور با استفاده از تصویر، نکات قابل توجه در معرفی و پیشگیری از بیماری ارائه شده است.