توصیه‌های بهداشتی به منظور پیشگیری از بیماری‌های مشترک قابل انتقال از فرآورده‌های خام دامی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در این بروشور 21 توصیه‌ی بهداشتی برای در امان ماندن از بیماری‌های قابل انتقال از فرآورده‌های خام دامی بیان شده است.