کنترل و پیشگیری بیماری تب برفکی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

تب برفکی از بیماری‌های مهم و بومی دام‌ها در کشور است که گروهی از دامداران آن را با نام‌های طبقه، طباق، دباغ یا دباغه، تب تاولی، دهان جوشه، ابولسان، شّلی و طوقه ممکن است می‌شناسند. در این بروشور به معرفی، نشانه‌ها و راه‌های پیشگیری از بیماری پرداخته شده است.