باقی‌مانده آفت‌کش‌ها در محصولات کشاورزی

نوع رسانه: کتاب
موضوعات :
سایر
کلیدواژگان / برچسب ها :
باقیمانده
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 117
تعداد دریافت فایل: 102