دستورالعمل راهکارهای کاربردی برای مدیریت شپشک آرد‌‌آلود انگور، Planococcus ficus (Hemiptera: Pseudococcidae).

نویسنده : دکتر هاشم کمالی
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 103
تعداد دریافت فایل: 136