تب خونریزی دهنده کریمه کنگوCCHF

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

سرفصل‌ها: مفدمه، راه‌های انتقال بیماری به انسان، علائم بیماری درانسان، راه‌های انتقال بیماری در دام، گروه‌های در معرض و پرخطر، راه‌های پیشگیری در انسان.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 46
تعداد دریافت فایل: 34