تب خونریزی دهنده کریمه کنگوCCHF


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

سرفصل‌ها: مفدمه، راه‌های انتقال بیماری به انسان، علائم بیماری درانسان، راه‌های انتقال بیماری در دام، گروه‌های در معرض و پرخطر، راه‌های پیشگیری در انسان.