بیماری مشمشه(Glanders، سراجه )

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

سرفصل‌ها: عامل بیماری، گروه‌های در معرض خطر، راه‌های انتقال، اشکال مختلف بیماری، و کنترل، پیشگیری و ریشه کنی بیماری
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 62
تعداد دریافت فایل: 45