اهمیت بروسلوز(تب مالت)

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

این بروشور پس از مقدمه، به عامل بیماری، حیوانات حساس، وضعیت بیماری در ایران، چگونگی انتقال آن به انسان و حیوانات، نشانه‌های بیماری، راه‌های پیشگیری و کنترل، و درمان بیماری در انسان و دام پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 65
تعداد دریافت فایل: 51