راهنمای امنیت زیستی در مزارع پرورش طیور صنعتی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

در این پوستر راهنما، اهداف امنیت زیستی و راهکارهای تأمین آن در مزارع پرورش طیور صنعتی بیان شده است.