استرپتوکوکوزیس در آبزیان

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

سرفصل‌ها: مقدمه، نشانه‌های بالینی، نشانه‌های کالبد گشایی، عوامل مستعد کننده، عوامل مؤثر در کنترل و پیشگیری، و تشخیص و درمان بیماری
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 36
تعداد دریافت فایل: 25