روش کاشت، داشت و برداشت زردک زابل

نوع رسانه: نشریه فنی
موضوعات :
سبزی و صیفی
کلیدواژگان / برچسب ها :
زردک، هویج محلی
تاریخ انتشار: 1398
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 190
تعداد دریافت فایل: 218