بیماری تب برفکی، بخش سوم( دکتر محمد سهرابی- برنامه‌ رادیویی )

توضیحات