ترویج مدیریت و پیشگیری از بیماری لکه سفید در مزارع پرورش میگو- بوشهر

  • نوع رسانه : فیلم آموزشی - ترویجی
  • موضوعات : سخت پوستان (میگو،خرچنگ،غیره)
  • کلیدواژگان / برچسب ها: میگو ,لکه سفید میگو,

  • تعداد مشاهده
    تعداد دریافت فایل

توضیحات