بیماری اخطار کردنی هرپس ویروس ماهیان کوی


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

سرفصل‌ها: مقدمه، عامل بیماری، راه‌های انتقال، بافت‌های هدف، علائم بیماری، علائم کالبد گشایی، پیشگیری، درمان.