بیماری پوسیدگی طوقه و ریشه کیوی در استان گیلان (تشخیص و مدیریت بیماری)

نوع رسانه: نشریه فنی
کلیدواژگان / برچسب ها :
گموز
موسسه / مرکز/ سازمان: موسسه تحقیقات گیاهپزشکی
تاریخ انتشار: 1397
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 29
تعداد دریافت فایل: 58