تب خونریزی دهنده کریمه کنگو(CCHF) و شاربن (Anthrax)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

سرفصل‌ها: تعریف بیماری تب کریمه- کنگو، علائم بیماری در انسان، توصیه‌های مهم بهداشتی، عامل بیماری شاربن، نحوه‌ی انتقال در دام و انسان، راه‌های پیشگیری از شیوع بیماری.