بیماری تب مالت( بروسلوز)

نوع رسانه: بروشور
تاریخ انتشار: 1398

این بروشور به معرفی بیماری، خسارت‌ها و نشانه‌های بروز آن درگله و راه‌های پیشگیری از بیماری در دام و انسان پرداخته است.
امتیاز دهی
آمار
تعداد مشاهده: 100
تعداد دریافت فایل: 69