بیماری تب مالت( بروسلوز)


تعداد مشاهده
تعداد دریافت فایل

توضیحات

این بروشور به معرفی بیماری، خسارت‌ها و نشانه‌های بروز آن درگله و راه‌های پیشگیری از بیماری در دام و انسان پرداخته است.